Som et motsvar på dagens kysthytte-kultur og privatisering var utgangspunktet for utformingen av de modulbaserte kabinene et minimalt fotavtrykk tilpasset landskapet. Kabinformen samt de besøkende må forholde seg til stedets premisser.

Med utgangspunkt i en størrelse som kan romme to voksne og to barn, blir kabinene utformet med maksimal plassutnyttelse og gir en form med muligheter for ulikt bruk inne som ute. Kabinene vil festes i landskapet gjennom fire stag som plasseres i fire borrehull. Når kabinen skal flyttes vil den kun etterlate fire små hull i landskapet.

Illustrasjoner: Per Erik Aadland, Guro Rød Alver og Ingvild Garford Bennett

Foreningen Nullmeteroverhavets første kabin er plassert på Duøy.

Øyen ligger i Øygarden Kommune og inngår i Bergen og Omland Friluftsråd sine områder. Vestland fylkeskommune og Øygarden kommune har bidratt økonomisk. Arkitektur og tilvirkning har Morogmar arkitekter as v/ Mats Rustøy og sivilarkitekt Per Erik Aadland stått for. Kabinen på Duøy ble ferdigstilt våren 2017. Den har vært i flittig bruk gjennom hele sesonger fra mai til oktober. 

Hvordan komme seg til Duøy? 📍

 

For å komme seg til Duøy, tar man seg fra Møvik ved padling. 

 

Padling: Ca 30 min. rolig padling fra Møvik

Beliggenhet: https://www.bof.no/omrade/uthavn/duoy 

Det er god fortøyningsplass på nordvestsiden og bak en holme på østsiden. 

Foreningen Nullmeteroverhavets andre kabin er plassert på Ånesvika.

Viken ligger i Øygarden Kommune og inngår i Bergen og Omland Friluftsråd sine områder. Vestland fylkeskommune og Øygarden kommune har bidratt økonomisk, og arkitekturprosjektering har sivilarkitekt Per Erik Aadland stått for. Lundmark Bygg har bygget kabinen i en hall, og har fått den fraktet med ferge og plassert den i Ånesvika vinteren 2019/2020.

Hvordan komme seg til Ånesvika? 📍

 

For å komme seg til Ånesvika, starter man med ved Algrøy skole ved gange, og i Møvik ved padling. 

 

Normal gangtid: 1,5 t t/r

Padling: Ca 2 timer rolig padling fra Møvik

Høyde: 1,5 m.o.h

Beliggenhet: shorturl.at/bdiqW

https://kart.kystverket.no/

 

UTM: 275820.07Ø6695947.58N

 

Stien starter ved en grind innerst i Storvegen. Følg skilting mot Sandeie. Etter Idlefjell kommer mer kupert terreng. Ta til venstre nede på flaten ved rester av en steingård. Det er vått i stien. Bruk godt skotøy. 

 

Turen kan også padles. Start i Møvik eller Syltøy.

Foreningen Nullmeteroverhavet
Hordaland, Norge 

  • Facebook @nullmeteroverhavet
  • Instagram @nullmeteroverhavet